Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

skin tones

as light

living

in my

comfort

living

in my

wicked

head

living

in my

concrete nightmares

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου